Χώροι άθλησης

   athlet  

Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του χώρου μας θα ικανοποιηθούν οι αθλητικές σας διαθέσεις - τάσεις.